Image

Smeće je novac - emisija koja obrađuje komunalno ekološke teme, edukativno - informativnog karaktera